به شرکت تعاونی آموزشگاه کاوش رایانه دورود خوش آمدید
شرکت کاوش رایانه یک  آموزشگاه  پیشرو  مهارتی است که همواره کوشیده است توازن منطقی بین نیازهای بازار کار و توانایی فنی متقاضیان را برقرار نموده و با ارایه آخرین روش های آموزشی و کادر مجرب اساتید که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در بازار  نیز مشغول بکار می باشند  خدمات جامعی  را در اختیار علاقه مندان به دانش های مهارتی ارایه نماید. رشته های آموزشی این آموزشگاه هریک با بهره مندی از تیم علمی مجرب در شاخه های مختلف علوم در زیر شاخه های گسترده ایی مشغول به خدمات آموزشی این آموزشگاه می باشند.